Hantering/Kvalité

Det viktigaste för oss är att producera varor av högsta kvalitet och med en hög servicegrad till alla våra kunder. Detta klarar vi av genom ett gott samarbete med producenter, uppfödare och leverantörer som klarar av våra högt ställda kvalitets- och leveranskrav. Lokalerna är moderna, ändamålsenliga och EU-godkända för hantering av kött och fågel. Vi på Åke P har antagit ett HACCP – program. Detta är ett detaljerat och preciserat system där vi genomför riskanalyser för varje process i vår produktion. Vid anläggningen finns även en av Livsmedelsverket tillförordnad veterinär.