COVID-19

Kundinformation 2020-03-13

Beredskap och information med anledning av COVID-19

Med anledning av utvecklingen av COVID-19 och den oro som många känner arbetar vi på Åke P på en övergripande beredskapsplan för att fullfölja vår gemensamma plan och leveransförmåga.

Vi följer utvecklingen noga och håller oss informerad genom Livsmedelsverket samt Folkhälsomyndigheten.

  • Vi producerar utan avvikelser och har fortsatt god leveransförmåga.
  • Vår lagersituation är god, särskilt inom frysta artiklar.
  • Vi har vidtagit extra försiktighetsåtgärder och hygienrutiner i vår produktion och livsmedelshantering för att minimera personliga kontakter.
  • Externa besök tas ner till ett minimum i våra lager, produktionsenheter och kontorslokaler.
  • Dialog kommer upprättas med våra kunder på enskild nivå för att tillsammans se över nuvarande och planerade behov av varor så att vi proaktivt kan planera varuförsörjningen de kommande veckorna och hantera eventuella avvikelser.
  • Vi följer kontinuerligt hälsomyndigheternas information av utvecklingen och läget kring smittspridning.

Det finns heller inget som tyder på en risk i samband med inköp av varor och mottagande av gods från Europa eller andra länder där det råder ett virusutbrott. Följer även kronans utveckling och blir det för stora svängningar måste kanske en del priser justeras med kort varsel.

Vi håller er kontinuerligt uppdaterade om status kring leveranser eller om avvikelser uppkommer.

mvh
Stefan Persson