Svenskt viltkött
Näringsrikt och klimatsmart
previous arrow
next arrow
Slider

Med omtanke om djuren och naturen hanterar vi alla produkter mycket varsamt

Det viktigaste för oss är att producera varor av högsta kvalitet och med en hög servicegrad till alla våra kunder. Detta klarar vi av genom ett gott samarbete med producenter, uppfödare och leverantörer som klarar av våra högt ställda kvalitets- och leveranskrav. Lokalerna är moderna, ändamålsenliga och EU-godkända för hantering av kött och fågel. Vi på Åke P har antagit ett HACCP – program. Detta är ett detaljerat och preciserat system där vi genomför riskanalyser för varje process i vår produktion. Vid anläggningen finns även en av Livsmedelsverket tillförordnad veterinär.

Certifikat

Hängning

Köttet hängs varsamt under transporten.

Scanner

Allt kött som kan innehålla metall från hagel scannas noga igenom.

Förpackning

Allt kött vacumpackas, vägs och märks innan det går iväg till restauranger och livsmedelbutiker.

Frys / Kylrum

Alla produkter förvaras i kyl eller frysrum innan leveranserna sker.

I butikerna hittar ni oss i kyl och frysdiskar