Svenskt viltkött
Näringsrikt och klimatsmart
previous arrow
next arrow
Slider

Vildfågel

 

Fasan, Vildand, Duva och Ripa är våra populära viltfåglar. Fasan blev inplanterad i vår vilda fauna för ca 100 år sedan och har sitt ursprung från bortre Asien. Den finns huvudsakligen i odlingslandskapen i Sveriges södra delar. Vildanden (gräsand) finns utspridd över hela landet och trivs framför allt i alla typer av våtmarker. Man uppskattar den häckande populationen till ungefär 100.000 par. Duvans (ringduva) hemvist är i löv- och barrskogar men förekommer även i små dungar i odlingslandskapen. Ringduvan lägger årligen 2-3 kullar med vardera två ägg. Dalripan finns från norra Värmland, Dalarna, och Hälsingland och norrut i kalfjällens nedre regioner. Fjällripan lever högre upp i fjälltrakterna i den stenigare lavaregionen där den är väl kamouflerad.